Käyttäjäkeskeinen strategia on kannattava strategia

Tuottaako yrityksesi strategia tuotteita ja palveluja, joita asiakkaat oikeasti haluavat – ja jotka samalla tuottavat kannattavaa liiketoimintaa?

Ilman toimivaa strategiaa on yritys kuin tuuliajolla. Tekeminen on epäjohdonmukaista hosumista. Strategian tarkoituksena on auttaa yritystä ymmärtämään, mitä sen toimintaympäristössä tapahtuu ja minkälaisilla toimilla se voi saavuttaa mahdollisimman suuren menestyksen. Mutta mitkä ovatkaan tuloksellisen strategiantyön edellytykset?

Hyvä strategiatyö on käyttäjälähtöistä

Strategiatyössä on tärkeää ymmärtää, että menestyksekäs innovaatio syntyy ainoastaan asiakkaan tarpeita ja toiveita tarkasti kuuntelemalla. Jos asiakkaalla ei ole tarvetta yrityksen tarjoamalle tuotteelle tai palvelulle, ei liiketoimintaakaan voi syntyä. Niin iso kuin pienikin yritys tarvitsee tuotteensa tai palvelunsa käyttäjien ydintarpeiden päälle rakennetun strategian.

Katse tulee kohdistaa myös tulevaisuuteen ja siellä vallitseviin trendeihin. Ymmärtämällä toimintaympäristöämme muovaavia muutosvoimia ja asiakkaan kehittyviä tarpeita tässä muuttuvassa maailmassa voi yritys rakentaa oikeanlaisia ratkaisuja sekä hioa strategiansa niitä tukevaksi.

Tavallinen kompastuskivi on lähteä kehittämään innovaatiota jo keksityn teknologian päälle. Teknologialähtöisyyden sijaan ratkaisua tulee lähteä miettimään käyttäjäkeskeisesti puhtaalta pöydältä, ja vasta tämän jälkeen ottaa siinä tarvittavat teknologiat mukaan.

Osallistava strategiatyö kannattaa

Strategian tulisi tehdä liiketoiminnan hoitamisesta ennen kaikkea johdonmukaista, niin työntekijöille kuin muillekin sidosryhmille. Hyvin rakennettuna strategia ohjaa suuntaamaan käytettävissä olevat resurssit, kuten työntekijät ja rahan, oikeanlaisen tekemisen pariin.

Strategian toteutus käytännössä sujuu luonnollisesti paremmin, kun koko organisaatio kokee sen omakseen. Mitä laajemmin ihmisiä sitoutetaan strategiseen suunnitteluun, sitä laajemmin he ymmärtävät strategian merkityksen ja vaikutukset omaan työhön. Osallistamisen kautta syntyy itseohjautuvuutta: Jokainen tietää, miten pitää toimia ja minkälaisia päätöksiä tulee tehdä. Strategiaa voisi kuvailla reseptiksi tai ohjekirjaksi, jonka ääreen voi aina uudestaan ja uudestaan palata, olipa kyseessä sitten yrityksessä tehtävä päätös tai ongelmatilanteen ratkominen.

Ylimmän johdon toki tulee olla vahvasti sitoutunut strategiseen suunnitteluun, mutta heidän käytössään tulisi myös olla kaikki se viisaus, mitä käyttäjälähtöinen strategiatyö onnistuakseen vaatii. Tätä ovat mm. syvällinen liiketoimintaymmärrys, myyntihenkilöiden tietämys, tuotekehitysosaaminen ja osto-organisaation näkökulma.

Jotta strategia ei jäisi kenellekään etäiseksi tai liian teoreettiseksi, tulisi mahdollisimman monen ihmisen ja osaston päästä mukaan strategiseen suunnitteluun. Irrottamalla ideoinnin kahleet ja päästämällä ihmiset ideoimaan tekee yritys strategiastaan merkityksellisen koko organisaatiolleen. Eri osaamisalueita edustavien ihmisten katsantokantojen tuominen yhteen synnyttää sitoutuneisuuden lisäksi laajan käyttäjäymmärryksen, katsoohan jokainen asioita aina hieman omanlaisestaan näkökulmasta.

Strategiatyössä ei ole kyse siitä kenen idea voittaa, vaan se, että asiakasymmärrys ja käyttäjäkeskeisyys voittavat. Tällöin ei ole perusteita strategiatyössä mahdollisesti esiin tulevalle muutosvastarinnalle, sillä kyseessä ovat liiketoiminnan mahdollistajien eli tuotteen tai palvelun käyttäjien ydintarpeet.

Strategian toteuttaminen liiketoiminnan jokaisella osa-alueella ja tätä tukeva selkeä viestintä ovat olennainen osa yrityksen brändin rakentamista. Strategian tulisikin tukea yrityksen omia arvoja, joilla se erottautuu muista alalla toimivista. Onnistunut strategia ja sen johdonmukainen toteuttaminen koko organisaatiossa synnyttävät aitouden.

Tarvitseeko yrityksesi apua strategisessa muotoilussa? ED Design auttaa asiakkaitaan innovaatiomahdollisuuksien käyttäjäkeskeisessä tunnistamisessa sekä menestyksekkäiden tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Ota meihin yhteyttä!