Saatko mitä oikeasti tarvitset?

Sanalla palvelumuotoilu myydään nykyisin kaikkea mainonnasta ohjelmistokehitykseen. Palvelumuotoilua tarjoavasta yrityksestä riippuu vahvasti se, minkälaisia palveluja se ’muotoilee’. Jos esimerkiksi yrityksen tausta on ohjelmistoissa, on varmaa, että sen tarjoama kokonaispalvelu pohjautuu digitaalisuuteen riippumatta siitä, olisiko se yrityksesi kannalta olennainen osa palveluasi vai ei. Kun työkaluna on vasara, kaikki ratkaisut ovat aina nauloja.

Nykyinen palvelumuotoilubuumi tarvitsee uudenlaisen lähestymistavan. Ennen palvelun muotoilua on syytä muotoilla strategia: Mitkä ovat tulevaisuuden haasteet, joihin haemme ratkaisuja? Mitkä ovat oikeita ratkaisuvaihtoehtoja löydettyihin haasteisiin? Olisiko se naulan sijasta sittenkin ruuvi?

ED:n Strategisen muotoilun tavoitteena on tunnistaa ja ennakoida tulevaisuuden haasteita ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuottaa käyttäjän ymmärrykseen perustuvia luovia, analyyttisesti validoituja ja huolella dokumentoituja ratkaisuvaihtoehtoja oikeaan ongelmaan – ratkaisuja, joita todella tarvitset.

Strategisessa muotoilussa osaaminen ei voi perustua yhden aihealueen tuntemiseen. Laaja-alainen muotoiluosaaminen, trendituntemus ja huippuun hiotut menetelmät auttavat tunnistamaan menestystarinoita mahdollistavat sosiaaliset, taloudelliset ja tekniset tekijät. Empaattisuus, myötäelämisen kyky yhdistettynä vankkaan käyttäjä- ja asiakaskeskeisyyteen ovat keskeisintä osaamisaluetta, johon yhdistettynä vuosien kokemus ja rutiini eri liiketoiminnoista tuovat esiin muotoilutarpeiden oikeat vaihtoehdot. Tässä ED on parhaimmillaan.

Strateginen muotoilu on puolueeton, asiakkaan menestystä ohjaava toimintatapa. Se ei tarjoa pelkästään mukavaa matkaa yhdessä ilman konkretiaa, eikä tarjoa ratkaisuksi uusinta teknologiaa siksi, että on siitä itse innostunut. Kaikki lähtee tarpeiden oikeasta tunnistamisesta ja siihen valistuneesti ja ennakkoluulottomasti löydettävistä ratkaisuista.

Strategisella muotoilulla haluamme tuoda apumme oikeiden ratkaisuvaihtoehtojen löytymiselle. Vasta sitten on aika listata sopivimmat palvelumuotoilijat, teolliset muotoilijat tai muut suunnittelukumppanit.

Menestys tulee muotoilemalla se yhdessä.