Valvomosuunnittelun uusi aika

 

Valvomosuunnittelun uusi aika

Digitalisaatio ja teollinen internet tarjoavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia teollisuuden automatisointiin sekä prosessien optimointiin ja ennakoivaan ylläpitoon. Kehitys vähentää rutiinityöhön tarvittavan henkilöstön määrää tehtailla ja kentällä, mutta samalla se luo uudenlaisia etävalvontaan ja -ohjaukseen liittyviä tarpeita ja työtehtäviä.

Valvomotyön merkityksen kasvu on nähtävillä muuallakin. Ympärivuorokautinen valvonta-, hallinta- ja komentotyö yleistyy yhteiskunnallisissa yhteyksissä, mm. hälytys- ja liikenteenseurantakeskuksissa sekä vesialueiden valvonnassa. Maailmantilanteen kiristyessä myös sotilaallisen valvonnan ja komentotyön tarve on juuri nyt erityisen ajankohtainen.

Uudenlainen valvontatyö edellyttää tehokkuutta, virheettömyyttä ja vaivattomuutta sekä herpaantumatonta tarkkaavaisuutta ja nopeaa reaktiokykyä. Siinä missä perinteisessä valvomosuunnittelussa kehitettiin tiloja ja niissä sijaitsevia laitteita kalusteita, nähdään tulevaisuudessa työympäristö käyttäjän jatkeena. Ergonomian rooli on keskeinen työvälineiden ja -laitteiden integroituessa käyttäjään. Niin fyysisten laitteiden kuin virtuaalistenkin käyttöliittymien on toimittava luotettavasti ja intuitiivisesti.

Tehokkuusvaatimus ei koske ainoastaan valvomo-operaattoreiden työtä. Uuden sukupolven valvomot ovat mobiileja plug&play-ratkaisuja, jolloin niiden siirtäminen, käyttöönotto ja huolto on nopeaa ja vaivatonta. Ratkaisuna ovat mm. kompaktit, tehdasvalmiit valvontakeskusmoduulit – usein standardikokoisiin kontteihin toteutettuina – sekä erilaiset integroidut työpisteet.

ED Design on suunnitellut työympäristöjä vaativaan ammattikäyttöön toimintansa alusta lähtien. Olemme suunnitelleet ergonomisia, käyttäjäkeskeisiä valvomotyöpisteitä ja -tiloja sekä niihin liittyviä kalusteita, käyttöliittymiä ja tukitiloja prosessiteollisuudelle. Uuden sukupolven ratkaisuja edustaa mm. tuore yhteistyömme Morehousen kanssa. Sen tuloksena syntyivät integroidut työasemat nopean käyttöönoton Comm7-komentokeskukseen.

 

Oletko kiinnostunut osaamisemme hyödyntämisestä? Heräsikö kysymyksiä? Vastaamme mielellämme kaikkiin tiedusteluihin – yli 40 vuoden ja 3000 projektin kokemuksella. OTA YHTEYTTÄ!