Kohti kokonaisvaltaista ympäristövastuullisuutta

Jatkuva kuluttaminen ylläpitää korkeaa elintasoamme, johon kuuluvat monenlaiset tavarat ja palvelut. Samaan aikaan joudumme vastentahtoisesti myöntämään, ettei ympäristömme kestä loputonta kuluttamista. Onko aidosti ympäristövastuullinen tuote edes mahdollinen?

Materiaalia, energiaa ja jätettä

Tuotteen valmistaminen vaatii aina materiaaleja ja energiaa. Tuotantoketju alkaa raaka-aineiden tuotannosta ja jatkuu jalostamisen ja valmistuksen kautta jälleenmyyntiin ja viimein kuluttajalle. Jokainen ketjun vaihe kuluttaa resursseja; jokainen vaihe tuottaa jätettä. Mitä pitempi tuotantoketju, sitä suuremmat haitat.

Luonnonvarojen riistokulutuksesta ja ympäristön saastumisesta on puhuttu vähintään vuosikymmeniä, mutta puheiden muuttuminen teoiksi on ottanut aikaa. Vähitellen ympäristövastuullisuus on kuitenkin alettu ottaa tosissaan. Samalla on alettu kehittää keinoja tuotantoketjun haittojen vähentämiseksi.

Kierrättäminen tähtää tuotantoketjun alkuun

Näkyvimmäksi kestävää kehitystä edistäväksi toimeksi nousee usein kierrätysmateriaalien hyödyntäminen. Etenkin uusiutumattomien luonnonvarojen kuten malmien, mineraalien ja öljyn uudelleenkäyttö on perusteltua, sillä se vähentää niin kaivostoiminnan haittavaikutuksia kuin syntyvän jätteen määrää. Jotta kierrätys toimisi, on käytetyt raaka-aineet saatava talteen tarkasti ja energiatehokkaasti. Eräs tunnetuimmista ratkaisuista on kierrätyspisteiltä tuttu Molok-järjestelmä, jonka syväkeräyssäiliöiden suuren kapasiteetin myötä tyhjennyksiä tarvitaan tavallista paljon vähemmän. Harvennetut tyhjennysvälit vähentävät kuljetusten aiheuttamia päästöjä useilla kymmenillä prosenteilla.

Tehokkuusajattelun lisäksi Molok-säiliöiden suunnittelua on ohjannut ihmislähtöisyys. Ratkaisut onnistuvat poistamaan kierrätykseen liitettyjä vaivalloisuuden ja hankaluuden tunteita ja korvaavat ne helppoudella ja mukavuudella. Molokille muotoiluajattelu on osa ympäristövastuullista tuotestrategiaa, jossa olemme toimineet jo pitkään yhteistyökumppanina. Kierrätysmateriaalien käyttö on hyvä alku. Vielä parempia ympäristöhyötyjä voidaan saavuttaa käyttämällä biopohjaisia, uusiutuvia materiaaleja. Kumpikaan ratkaisuista tai edes niiden yhdistelmä ei kuitenkaan ulotu tuotantoketjun alkua pitemmälle. Kokonaisvaltaiseen ympäristövastuullisuuteen tarvitaan muutakin.

Kestävää ja korjattavaa

Kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien käyttäminen on sikäli helppo tapa toteuttaa ympäristövastuullisuutta, ettei se vaadi kuluttamisen lopettamista. Totuus kuitenkin on, että suuri osa energia- ja materiaalihukasta tapahtuu vasta tuotantoketjun myöhemmissä vaiheissa – käytettiin materiaalina sitten mitä tahansa. Tavallaan kierrättäminen vain piilottaa taakseen suuremman ongelman, itse kuluttamisen. Ympäristön kannalta vastuullisimpia ovat tuotteet, jotka kerran valmistettuina kestävät mahdollisimman pitkään, ja jotka voidaan tarvittaessa korjata. Hyvänä esimerkkinä ovat traktorit, jotka usein pysyvät käytössä jopa vuosikymmeniä. Kun alkuperäinen tuote on kestäväksi, toimivaksi ja miellyttäväksi suunniteltu, säilyttää se käyttökelpoisuutensa tusinatuotetta paremmin. Tämä periaate on ohjannut Edean ja Valtran muotoiluyhteistyötä jo vuodesta 1985 asti.

Traktori on sikälikin mielenkiintoinen esimerkki, että se on yksinään oikeastaan vain voimakas ajoneuvo. Lisäosien avulla se kuitenkin muuntuu vaikka vetoajoneuvoksi, kauhakuormaajaksi, pellonmuokkaimeksi tai lumiauraksi. Monikäyttöisyys, laajennettavuus ja päivitettävyys ovatkin kestävyyden ja korjattavuuden ohella ominaisuuksia, jotka sopivat moniin ympäristövastuullisiin tuotteisiin.

Ihmisen ja tuotteen kestävä side

Kaikkein pisimpään käytössä pysyvät tuotteet, joihin niiden käyttäjät ovat muodostaneet kestävän kiintymyssuhteen. Sellainen on Edean vuonna 1982 muotoilema ja yhä tuotannossa oleva hyötykasvikuivuri Evermat, jonka moni muistaa jo lapsuudenkodistaan, ja jollaisen moni on sittemmin hankkinut omaankin kotiinsa. Evermatin pitkäaikaisten käyttäjien kuulee kertovan tarinoita perheen yhteisistä sieniretkistä, tai muistoja äidin tarjoilemista kuivatuista marjoista, jotka maistuivat paremmilta kuin parhaat makeiset.

Ihmisen ja tuotteen välisen siteen rakentaminen ei ole helppoa. Edealla se perustuu syvällisen ihmisymmärryksen hankkimiseen koskien paitsi käyttäjän tuotteelle asettamia toiminnallisia tavoitteita, myös tunne- ja sosiaalisia tavoitteita. Parhaat tuotteet muotoillaan vastaamaan niihin kaikkiin – kuitenkin niin, että tuote on samalla kilpailukykyisesti ja ympäristöystävällisesti valmistettavissa.

Kun ihminen muodostaa tuotteeseen kestävän tunnesiteen, ei hän halua luopua siitä. Silloin hän haluaa pitää siitä huolta, pitää sen kunnossa ja tarvittaessa korjata sitä.

Ympäristövastuullisuus osaksi tuotestrategiaa

Jokaisen yrityksen on ennen pitkää pakko ottaa ympäristövastuullisuus yhdeksi strategisista ohjenuoristaan. Jo nyt sitä vaaditaan viranomaisten toimesta, ja jatkossa vaatimukset tulevat edelleen kiristymään. Samaan aikaan kasvaa kuluttajien ympäristötietoisuus. Tiedossa on kilpajuoksu, jossa vain nopeat pärjäävät. Mikäli yritys haluaa ottaa ympäristövastuullisuudessa kilpailijoihinsa etumatkaa, kannattaa sen tähdätä minimitasoa korkeammalle. Paras tulos saadaan lähestymällä tehtävää kokonaisvaltaisesti – inhimilliset, liiketoiminnalliset ja teknologiset näkökulmat yhdistäen. Apuna voi hyödyntää esimerkiksi Edean kehittämää Design Puzzle™ -työkalupakkia, joka yhdistää käyttäjäymmärryksen tulevaisuuden ennakoituihin kehityskulkuihin ja varmistaa samalla kehitettävän ratkaisun liiketoiminnallisen elinvoimaisuuden ja teknologisen toteutettavuuden.

Täysin suljettu ekosysteemi, jossa kaikki materia ja energia kiertää loputtomiin, ei tule olemaan koskaan mahdollinen. Edes maapallo ei ole suljettu järjestelmä vaan saa energiansa auringolta. On kuitenkin tärkeää pyrkiä kohti tilannetta, jossa ihmisen tarpeet ja luonnon kestokyky kohtaavat mahdollisimman kestävällä tavalla. Siinä tavoitteessa jokainen yritys voi olla merkittävä toimija. Parhaat yritykset tekevät sen tavalla, joka antaa niille samalla strategisen kilpailuedun.

Edean toimitusjohtaja Sami Pyörre

Onko mielessäsi uusi projekti?

Ota meihin yhteyttä tai varaa aika etätapaamiseen. Olemme varmoja, että voimme auttaa sinua tekemään ideastasi totta.