Innovaatiot maailmaamme parantamassa

Yhteistä menestyksekkäille innovaatioille on, että ne on rakennettu käyttäjiensä ydintarpeiden ympärille. Innovaatiota tuleekin lähteä kehittämään aina perimmäistä tarkoitustansa varten, ei jonkin jo kehitetyn toimintamallin tai olemassa olevan teknologian jatkeeksi. Asiakasta tarkasti kuuntelemalla ja havainnoimalla, ja tätä kautta aivan uudenlaisten oivallusten syntyessä, on sinunkin yritykselläsi mahdollisuus luoda aivan uutta ja ottaa edistysaskeleita omalla toimialallanne.

Keskeisintä on kuulemamme musiikki, ei levysoitin

Musiikin toistamisen historia on loistava esimerkki innovaatioiden ketjusta, joka on rikastuttanut ihmisten elämää tuomalla musiikin lähes jokaisen ulottuville. Äänitallenteiden kuuntelua tukevat teknologiat ovat kulkeneet kehityskaartansa fonografeiksi kutsutuista varhaisista levysoittimista gramofoneihin ja savikiekkoihin, levysoittimista ja vinyylilevyistä kohti C-kasetteja, CD-levyjä, MP3-soittimia ja nykyajan
suoratoistopalveluita.

Vaikka teknologia on ollut keskeinen musiikin toistamisen mahdollistaja, on varsinainen ydintarpeemme ollut meille mieluisan musiikin kuunteleminen. Emme harrasta musiikin kuuntelua päästäksemme levykauppaan tai
ostaaksemme hienon levysoittimen. Musiikin kuuntelua varten kehitetyt tekniset laitteet ovat ainakin useimmalle meistä vain välineitä, jotka mahdollistavat ydintarpeemme täyttymisen eli musiikin kuuntelemisen. Sen lisäksi, että teknologia on tehnyt musiikin toistamisen mahdolliseksi, on se ollut myös ohjaamassa ja
rajoittamassa tätä monelle tärkeää harrastusta. Esimerkiksi varallisuus on voinut olla esteenä soittimien ja levyjen hankkimiselle.

Musiikki kulkee tänä päivänä mukanamme siellä, missä ikinä kuljemmekaan. Suoratoistopalvelut helposti mukana kulkevissa mobiililaitteissa ovat tuoneet musiikin lähes jokaisen ulottuville. Lempilevyjen
ja -kappaleiden hankkiminen on vain parin painalluksen päässä. Tämä helppous on myös omiaan madaltamaan kynnystämme kuunnella aiempaa laajemmin erilaisia musiikkityylejä ja eri artistien tuotantoa, ei ainoastaan niitä omasta levyhyllystä löytyviä levyjä. Äänentoiston kehityskaari voidaan nähdä loistavana esimerkkinä musiikin ystävien elämää positiivisesti mullistaneesta innovoinnista.

Hyödynnä ED Designin muotoilukokemus

Jotta yrityksesi myymät tuotteet tai palvelut sisältäisivät aitoa liiketoimintapotentiaalia, tulee niiden perustua todellisiin käyttäjätarpeisiin. Sen sijaan, että kulkisitte yksin tällä strategisen muotoilun polulla, kannattaa teidän hyödyntää lukuisia kansainvälisiä muotoilupalkintoja voittaneen ED Designin kokemus.

DESIGN PUZZLE™ -työkalupakkimme on luotu innovaatiomahdollisuuksien käyttäjäkeskeistä tunnistamista sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämistä varten. Aloitamme työmme aina tuotteen tai palvelun käyttäjiä havainnoimalla ja syvähaastattelemalla tunnistaaksemme heidän ydintarpeensa. Tätä kautta tehtyjä löydöksiä analysoimalla ja saatujen tulosten kautta tehtävällä kehitystyöllä on teidänkin mahdollista saada esille uudenlaisia innovaatiomahdollisuuksia. Ole yhteydessä , niin kerromme lisää!