Model Workshop Edea

Muotoilu edistää yritysten vastuullisuutta

Edealla on huomattu, että muotoilutoimistojen rooli tukea yrityksiä vastuullisissa ratkaisuissa kasvaa jatkuvasti. Onkin tärkeää, että muotoilutoimistot edustavat luotettavaa kumppanuutta, joka tarjoaa asiantuntevaa ohjausta ja konkreettisia ratkaisuja kestävän suunnittelun integroimiseksi osaksi yritysten liiketoimintaa. Tämä merkitsee sitoutumista ympäristöystävällisten materiaalien käyttöön, resurssitehokkuuden optimointiin ja kiertotalouden periaatteiden edistämiseen.

Meillä Edealla kestävän suunnittelun lähtökohtana on luoda vahva side ihmisen ja tuotteen välille. Kun ihminen kokee tuotteen merkitykselliseksi ja kiintyy siihen, haluaa hän myös pitää siitä hyvää huolta ja on valmis korjaamaan ja huoltamaan sitä. Suunnittelemme tuotteita, jotka säilyvät ihmisten käytössä jopa vuosikymmeniä. Tästä on hyvä esimerkki Evermat-hyötykasvikuivuri, jonka suunnittelimme yli 40 vuotta sitten. Tuote on säilyttänyt kestosuosikkiasemansa tähän päivään asti ja löytyy edelleen useasta kodista. Sen osat voidaan vaihtaa, ja laitetta voidaan täydentää lisäosilla, mikä edistää kestävää kuluttamista ja vähentää ympäristövaikutuksia. Tuote on suunniteltu kestämään aikaa.

Strateginen muotoilu vahvistaa kestävää suunnittelua

Korostetamme Edealla strategisen muotoilun tärkeyttä, sillä se yhdistää kestävän suunnittelun ja yrityksen liiketoiminnan strategian. Strateginen muotoilu käsittelee organisaation pitkän aikavälin tavoitteita ja luo ratkaisuja, jotka parantavat organisaation kestävyyttä, kilpailukykyä ja strategisten päämäärien tavoitteita. Ajattelemme, että strategisella muotoilulla vaikutetaan tuotteiden elinkaareen ja ennaltaehkäistään korjausliikkeitä sekä lisäkustannuksia tuotekehityksen myöhemmissä vaiheissa. Korostamme aina yrityksille, että mitä aiemmin muotoilutyö aloitetaan, sitä varmemmin koko tuotekehitysprosessi saadaan vastuullisemmaksi ja tehokkaammaksi.

Olemme kehittäneet Edealla tuotekehityksen varhaisia vaiheita varten Design Puzzle™ -menetelmän, jossa hankittua käyttäjätietoa sovelletaan suunnitteluun. Suunnittelumme alkaa loppukäyttäjien tarpeiden ymmärtämisestä ja heidän mahdollisesta osallistamisesta, sillä hyvin tehty käyttäjätutkimus parantaa tuotteen kokonaisvaltaista suunnittelua ja lopputulosta. Kun on tunnistettu eri käyttäjäryhmien todelliset tarpeet, tuotteet muotoillaan vastaamaan ihmisten tavoitteita. Näin luodaan kestäviä siteitä ihmisen ja tuotteen välille.

Muotoilun merkitys brändin rakentamisessa

Kuluttajat omaksuvat eri brändeille tietyt värit, muodot ja toiminnot. Pyrimme suunnittelulla uniikkiin ja tunnistettavaan muotoiluun, joka vetoaa käyttäjiin ja luo brändille tunnusomaiset piirteet. Ekäpä tiedät miltä Edean suunnittelemat Oraksen hanat tai iLOQin avaimet näyttävät. Niiden taustalla on ulkonäön lisäksi vahva sitoutumisemme laatuun, toiminnallisuuteen ja kestävyyteen. Ajattelemme, että muotoilutoimistolla on tärkeä rooli yritysten vastuullisemman brändin rakentamisessa ja kehittämisessä.

Suunnittelemme Edealla laajalti tuotteita haarukoista trukkeihin ja traktoreista sähköautojen latausasemiin. Hyödynnämme kehitystyössä malliverstastamme, joka mahdollistaa ratkaisujen jatkuvan kehittämisen ja testaamisen. Niiden avulla pystytään varmistamaan tuotekehityksen eteneminen tehokkaasti ja tarkasti aina ideasta valmiiseen tuotteeseen asti. Malliverstas tarjoaa meille mahdollisuuden luoda fyysisiä malleja ja toimivia prototyyppejä, joita voimme testata ja arvioida käytännössä. Tämä auttaa meitä tunnistamaan mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa ja tekemään tarvittavat muutokset ennen kuin tuote siirtyy massatuotantoon. Pitkäaikainen yhteistyömme Valtran kanssa on oiva esimerkki siitä, miten tuotteet on suunniteltu palvelemaan kohderyhmää parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme rakentaneet useita Valtran traktorien ohjaamoja ja testanneet niiden myötä sen toimivuutta kaikille käyttäjille erilaisissa olosuhteissa.

Edea sitoutuu laatuun ja turvallisuuteen

Suunnittelijoilta vaaditaan yhä enemmän ajankohtaista tietoa EU:n asettamista vaatimuksista tuotteiden turvallisuutta, päästöjä ja ergonomiaa koskien. Näiden vaatimusten täyttäminen ei ole enää pelkästään hyvä lisä, vaan ne ovat välttämättömiä tuotteiden markkinoille saattamiseksi. Olemmekin Edealla erikoistuneet varmistamaan, että kaikki suunnittelemamme tuotteet täyttävät tiukimmatkin EU:n asettamat standardit ja direktiivit. Edealla turvallisuus, ympäristöystävällisyys ja käyttäjäystävällisyys muodostavat perustan kestävälle ja menestyksekkäälle tuotekehitykselle.

Lue myös artikkeli aiheesta: Tuotekehitys osana yritysten vastuullisuusstrategiaa

Onko mielessäsi uusi projekti?

Ota meihin yhteyttä tai varaa aika etätapaamiseen. Olemme varmoja, että voimme auttaa sinua tekemään ideastasi totta.