Tuotekehitys osana yritysten vastuullisuusstrategiaa

Tuotekehityksellä on keskeinen strateginen rooli, kun organisaatiot pyrkivät kohti kestävää ja vastuullista liiketoimintaa.

Ympäristövastuullisen tuotekehityksen lähtökohta on kestävän siteen luominen ihmisen ja tuotteen välille. Kun ihminen kokee tuotteen merkitykselliseksi ja kiintyy siihen, haluaa hän myös pitää siitä hyvää huolta ja on valmis korjaamaan ja huoltamaan sitä. Parhaat tuotteet säilyvätkin ihmisten käytössä jopa vuosikymmeniä.

Yritykset, jotka integroivat vastuullisuuden osaksi tuotekehitystä, voivat luoda kilpailuetua markkinoilla, vastata paremmin kasvavaan kuluttajien kiinnostukseen vastuullisia vaihtoehtoja kohtaan ja edistää kestävää liiketoimintaa pitkällä aikavälillä.

Käyttäjäkeskeisyys vastuullisuuden lähtökohtana

Meillä Edealla koko tuotekehityksen punaisena lankana on tuotteen ja ihmisen välinen suhde. Lähdemme liikkeelle ihmisten tavoitteiden, tarpeiden ja toiveiden syvällisestä ymmärtämisestä, sillä vain ymmärryksen kautta voidaan kehittää ratkaisuja, jotka todella vetoavat käyttäjiinsä.

Ihmiskeskeinen muotoilu korostaa kiintymyssuhteen luomisen lisäksi toimivuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Suunnittelemme tuotteita, jotka eivät ainoastaan kestä aikaa vaan myös tarjoavat positiivisia kokemuksia ja luotettavaa suorituskykyä pitkällä aikavälillä. Tämä lisää käyttäjien tyytyväisyyttä ja luottamusta tuotteeseen. Niin syntyy pitkiä ja merkityksellisiä asiakassuhteita.

Näin Edealla suunnitellaan vastuullisempia tuotteita

Keskeisiä tekijöitä vastuullisessa suunnittelussa on valita kestäviä, ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja. Optimoimme Edealla aina tuotteen muodot ja rakenteet niin, että materiaaleja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Vähemmän materiaalia käyttämällä voidaan saavuttaa samat tai jopa paremmat suorituskykyominaisuudet.

Muotoilulla voidaan vaikuttaa tuotteen energiatehokkuuteen käytössä. Esimerkiksi elektronisten laitteiden virrankulutuksen vähentämisellä ja automaattisella virransäästötilalla sekä energiatehokkailla komponenteilla.

Yksi tärkeä näkökulma vastuullisuudessa on tuotteiden pitkäikäisyys, johon voidaan vaikuttaa niiden huollettavuudella ja korjaamisella sekä komponenttien vaihdettavuudella. Nämä näkökulmat ovat osana suunnitteluprosessiamme, sillä huollettavat ja korjattavat tuotteet vaikuttavat myönteisesti ympäristöön ja resurssien kestävään käyttöön. Huomioimme suunnittelussa myös käytössä olevien materiaalien kierrätettävyyden.

On hyvä muistaa, että mitä paremmin pohjatyö tuotekehitysprojektin alussa on tehty, sitä varmemmin vältetään muutoksia ja korjausliikkeitä tuotekehityksen myöhemmissä vaiheissa.

Edean arvoissa korostuu vastuullisuus

Edea toimii kumppanina yrityksille, jotka haluavat ottaa vastuullisuuden keskiöön tuotekehityksessään. Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja integroida vastuullisuus osaksi yritysten tuotesuunnitteluprosessia varmistaen samalla, että tarjoamme asiakkaillemme kestäviä ja vastuullisia vaihtoehtoja. Ajattelemme, että suunnitelmallisesti toteutettu vastuullisuus ei ainoastaan vähennä ympäristövaikutuksia, vaan se parantaa tuotteiden laatua ja kestävyyttä.

Kannattaa myös lukea artikkelimme aiheesta: Näin suunnitellaan kestäviä muovituotteita.