Tehokas muotoilutyö aloitetaan ajoissa

Suosittelemme muotoiluprosessin aloittamista hyvissä ajoin, mieluiten jo ennen lopullisen tuotemäärityksen laadintaa. Varhainen aloittaminen antaa mahdollisuuden hankkia syvällistä käyttäjäymmärrystä silloin, kun sillä on eniten merkitystä. Hankitun ymmärryksen perusteella kehitystoimet saadaan keskitettyä käyttäjille tärkeimpiin asioihin. Samalla voidaan rajata pois toissijaisia asioita, joihin panostaminen kuluttaisi turhaan resursseja.

Mitä aiemmin muotoilun menetelmiä hyödynnetään, sitä paremmin vältetään muutoksia ja korjausliikkeitä tuotekehityksen myöhemmissä vaiheissa. Seurauksena prosessi tehostuu ja tuotekehityksen kustannukset laskevat huomattavasti. Parhaimmillaan samalla syntyy täysin uusia, radikaaleja innovaatioita.

Käyttäjäymmärrys haltuun

Olemme kehittäneet tuotekehityksen varhaisia vaiheita varten Design Puzzle™ -menetelmän. Sen avulla varmistetaan, että hankittu käyttäjätieto on laadukasta ja että se tuottaa syvällistä ymmärrystä. Käyttäjäymmärrys onkin heti kehitysprosessin alussa ratkaisevaa paitsi tuotemäärityksen kannalta, myös siksi, että varhain aloitettu muotoilu parantaa tuotteen kokonaisvaltaista suunnittelua ja lopputulosta.

Kun olemme tunnistaneet ja ymmärtäneet eri käyttäjäryhmien todelliset tarpeet, muotoilemme tuotteet siten, että ne vastaavat ihmisten tavoitteisiin, ovat haluttavia ja tuottavat kannattavaa liiketoimintaa. Samalla luodaan positiivinen ja vaivaton käyttäjäkokemus.

Onnistunut käyttäjäkokemus on esimerkiksi se, kun sähköauton lataaminen onnistuu nopeasti ja vaivattomasti. Suunnittelimme Enstolle autojen latausasemat ja niiden käyttöliittymät. Suunnittelussa huomioitiin alusta alkaen koko kulutusketju asennuksesta päivittäisen käytön helppouteen.

Tulevaisuuteen kannattaa varautua

Käyttäjäymmärrystä täydennetään tulevaisuusymmärryksellä. Tutkimme tulevaisuuden ilmiöitä ja analysoimme trendejä, jotka vaikuttavat tuotteiden suunnitteluun ja markkinoiden vaatimuksiin. Näin varmistamme, että kehitettävät ratkaisut vastaavat ihmisten tavoitteisiin paitsi nyt, myös tulevaisuudessa.

Yksi esimerkki töistämme on Fingrid, jossa hahmoteltiin laajasti maailman kehityskaaria ja luotiin valvomojärjestelmä, joka sopeutuu hektisiin muutoksiin.

Kehittyvät muotoilu- ja teknologiatrendit vaativat jatkuvaa seuraamista, sillä uusia teknologioita, materiaaleja ja integroitavia älyratkaisuja syntyy jatkuvasti. Yksi muotoiluun vaikuttava näkökulma on kestävyys ja ympäristöystävällisyys, jossa huomioidaan vaihtoehtoiset tai kierrätettävät materiaalit, energiatehokkuus ja vähähiilisemmät tuotantoprosessit. Käyttäjäymmärrys ja tulevaisuuteen tähtääminen tukevat jo itsessään kestävää kehitystä, sillä ne synnyttävät luonnollisesti tuotteita, jotka kestävät aikaa.

Muotoilulla on keskeinen rooli tuotekehityksessä. Se on tehokas työkalu, joka lunastaa paikkansa koko projektisuunnittelun aikana. Onko mielessäsi uusi projekti? Soita meille tai sovi kanssamme tapaaminen!