Uuden luominen on mahdollista meille kaikille

Maailmaa mullistavien innovaatioiden luominen on mahdollista meille kaikille. Rakentaaksemme uutta on meidän kuitenkin pystyttävä luopumaan vanhoista ajatusmalleistamme. On tärkeää ymmärtää, että menestyksekäs innovaatio rakentuu aina sen käyttäjän ydintavoitteiden ympärille. Uuden oivalluksen tulee tarjota yritykselle myös todellista liiketoimintapotentiaalia. Näiden asioiden lisäksi on löydettävä vielä paras mahdollinen teknologia mahdollistamaan innovaation toteutuminen.

Pyri pois totutusta oivaltaaksesi uutta

Luovuus ja kyky keksiä uusia mullistavia juttuja ovat ominaisuuksia, jotka on perinteisesti yhdistetty nerouteen. Uusien juttujen oivaltaminen on kuitenkin mahdollista meille kaikille. Jokainen meistä voi riisua ideoinnin kahleet ja pyrkiä luomaan aidosti uusia tuotteita tai palveluja.

Vaikeinta on irtautua tutuista ja totutuista tavoista. Me ihmiset tapaamme olla vanhojen ajatusmalliemme vankeja, minkä vuoksi uuden keksiminen voi tuntua vaikealta. Vaikka istahtaisimmekin alas ideoimaan, ovat ennakkokäsityksemme asioista ohjaamassa ajatteluamme ja argumentointiamme. Innovaatiotyöpajoissa on hyvin tyypillistä se, että ihmiset saapuvat paikalle valmiiksi hahmottelemiaan ideoita ja perusteluita esittäen. Innovaatioiden luominen edellyttää kuitenkin aitoa pysähtymistä tuotteen tai palvelun käyttäjän ydintavoitteiden äärelle. Tutut ja totutut ajatusmallit on siis riisuttava, jotta voitaisiin lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä.

Suuntaa katseesi eteenpäin ja ohitse kilpailijoistasi

Menestyksekkäät innovaatiot pitävät sisällään aivan uudenlaisen oivalluksen siitä, miten käyttäjän ydintavoitteisiin voidaan vastata. Innovaation luominen on vaatinut rohkeutta lähteä rakentamaan ratkaisua avarakatseisesti puhtaalta pöydältä, ei jo luodun jatkeeksi. Sen sijaan, että vilkuilisit kilpailijoittesi tekemisiä, suuntaa katseesi rohkeasti eteenpäin. Tällä tavoin voit löytää aivan uudenlaisia markkinoita. Ns. sinisen meren strategian ideana on irtautua perinteisestä kilpailusta ja tehdä se, mitä muut eivät ole vielä keksineet. Luomalla jotain aivan poikkeuksellista voi yritys herättää ennen näkemätöntä kysyntää asiakkaiden keskuudessa ja valloittaa tällä tavoin uuden markkina-alueen itselleen.

Käyttäjän ydintavoitteet innovoinnin keskiössä

Innovaatiota tulee lähteä kehittämään aina käyttäjäkeskeisesti vanhoihin ratkaisuihin takertumatta: Minkälaisia ydintavoitteita tuotteemme tai palvelumme käyttäjillä on? Minkälainen tuote tai palvelu palvelisi heitä kaikkein parhaiten? Mihin suuntaan maailma muuttuu ja miten meidän tulisi toimia tulevaisuudessa, jotta voisimme palvella asiakkaitamme siellä mahdollisimman hyvin?

ED Designin kehittämän käyttäjäkeskeisen DESIGN PUZZLE™ -innovaatiomenetelmän avulla voit saada syvällistä tietoa yrityksesi tuotteen tai palvelun käyttäjien ydintavoitteista. Menetelmämme perustuu käyttäjien haastattelemiseen ja heidän käyttäytymisensä havainnointiin. Tätä kautta tuotettuja ratkaisuja lähdemme sitten kehittämään eteenpäin tarkastellen myös niiden liiketoiminnallista elinvoimaisuutta ja teknologista toteuttamiskelpoisuutta.

Vanhojen ajatustapojen rikkominen mahdollistaa radikaalien innovaatioiden syntymisen. Me ED Designilla voimme auttaa yritystäsi astumaan pois totutusta ja tätä kautta etenemään kohtia menestyksekkäitä innovaatioita. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!