Henkilöt vievät kotitalousjätettä jäteastioihin

Muotoilu osana jokapäiväistä arkeamme

Lauantaina 3.2. juhlistetaan Alvar Aaltoa sekä suomalaista arkkitehtuuria ja muotoilua. Myös me Edealla haluamme osallistua juhlapäivään ja lisätä tietoutta muotoilun tärkeydestä arjessa sekä rakennetussa ympäristössä.

Muotoilua on kaikkialla, se ympäröi meitä päivittäin ja vaikuttaa merkittävästi siihen, miten koemme ja käytämme ympäristöämme. Me Edealla ajattelemme, että visuaalisen houkuttelevuuden lisäksi muotoilulla voidaan vaikuttaa positiivisesti kaikkien ihmisten arkipäivään, liikkumiseen, terveyteen ja yhteisöllisyyteen.

Olemme Edealla muotoilleet kaupunkiympäristöjä viihtyisimmiksi ja toimivammaksi jo useiden vuosien ajan. Uskomme, että kaupunkiympäristön toimivuus liittyy vahvasti siihen, miten suunnittelussa huomioidaan erilaiset käyttäjät ja tarpeet.

Esteettömyys kaupunkiympäristön suunnittelussa

Viihtyvyyden ja ulkonäön lisäksi muotoilu huomioi käytettävyyden. Tällöin ympäristön, palveluiden ja tuotteiden on suunnittelussa huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus kaikille, mukaan lukien ihmiset, joilla on erilaisia toimintarajoitteita.

Yhtenä esimerkkinä toteutimme Lounais-Suomen jätehuollon, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ja Molokin kanssa tutkimuksen siitä, miten esteetöntä yhteiskeräyspisteiden suunnittelua voisi parantaa kaupunkien, asuinalueiden ja kauppakeskuksien aluesuunnittelussa paremmin. Tavoitteena oli ymmärtää kohdekäyttäjien tavoitteita ja haasteita syvällisesti. Tutkimus tuotti tärkeää tietoa, jota hyödynnetään kierrätyspisteiden ja keräysastioiden suunnittelussa. Sääolojen vaihtelut, luonnoneläimet ja ihmiset toiminnallaan vaikuttavat siihen, että jätepisteissä ja laitesuunnittelussa tulee huomioida entistä tarkemmin saavutettavuus.

Molokin jätehuoltoratkaisuissa huomioidaan saavutettavuus

Olemme muotoilleet jo lähes kahden vuosikymmenen ajan Molokille jätehuoltoratkaisuja. Suunnittelun lähtökohtana on aina ollut, että tuotteet palvelevat mahdollisimman laajaa käyttäjäryhmää. Syväkeräysastiat ovat pääsääntöisesti ulkona, jolloin tulee varmistaa, että kulku niihin on esteetön. Suunnittelemme tuotteet sen korkuisiksi, että ne ovat helposti saavutettavissa kaikille käyttäjille, mukaan lukien liikuntarajoitteiset ja pyörätuolia käyttävät henkilöt. Selkeät opasteet ja merkinnät auttavat lajittelemaan jätteet oikein, myös pimeässä. Auki pysyvä kansi ja kassinripustin vapauttavat käyttäjän molemmat kädet viime hetken lajitteluun. Näin roskien lajittelusta tehdään mahdollisimman vaivatonta.

Muotoilu edistää kaupunkiympäristön kiertotaloutta

Haluamme olla osaltamme edistämässä kiertotalouden toteutumista kaupunkiympäristössä, jossa minimoimaan jätteen syntymistä ja maksimoimaan resurssien tehokasta käyttöä. Molokin säiliöt ovat perinteisiä pintakeräysastioita suurempia, jolloin niitä täytyy tyhjentää tavallisia jäteastioita harvemmin. Olemme yhdessä Molokin kanssa suunnitelleet astioihin erilaisia niiden käytettävyyttä ja tehokkuutta parantavia ominaisuuksia, jotka vähentävät turhaa liikennettä ja lisäävät kierrättämisen helpoutta. Sellaisia ovat mm. jatkuva astian täyttöasteen mittaus sekä helppokäyttöiset luukut ja ripustimet kasseille. Kun keräysastiat on vielä suunniteltu kestäviksi ja helposti huollettaviksi, vähentää kokonaisuus jätteen keräämisen hiilijalanjälkeä jopa 50 %:lla.

Uskomme, että laadukas muotoilu on keskeinen tekijä viihtyvyyden ja kiertotalouden edistämisessä kaupunkiympäristössä. Se voi muokata ihmisten käyttäytymistä, luoda tehokkaita järjestelmiä ja lisätä ihmisten tietoisuutta, mikä on olennaista kestävän ja vastuullisen kaupunkikehityksen kannalta.

Onko mielessäsi uusi projekti? Soita meille tai sovi kanssamme tapaaminen!